PAGI - MALAM

Kereta Api Pagi dan Malam.

HARINA
Nama Kereta Api
No KA
Bandung
Cirebon
Semarang
HARINA
10045
20:30
00:23
04:27
HARINA PAGI
17179
07:30
11:45
15:16

HARINA
Nama Kereta Api
No KA
Semarang
Cirebon
Bandung
HARINA
10047
20:35
00:50
04:28
HARINA PAGI
17177
07:30
11:35
16:08


LODAYA
Nama Kereta Api
No KA
Solo
Yogyakarta
Bandung
LODAYA MALAM
10077
20:30
21:27
05:09
LODAYA PAGI
10075
08:30
09:27
17:06

LODAYA
Nama Kereta Api
No KA
Bandung
Yogyakarta
Solo
LODAYA PAGI
10076
08:00
15:40
16:37
LODAYA MALAM
10078
20:00
03:59
04:55


RAJAWALI
Nama Kereta Api
No KA
Ps Turi
Semarang
RAJAWALI
10049
14:00
18:20
RAJAWALI PAGI
17097
06:00
10:22

RAJAWALI
Nama Kereta Api
No KA
Semarang
Ps Turi
RAJAWALI
10050
08:30
12:50
RAJAWALI SIANG
17098
14:30
18:54


SANCAKA
Nama Kereta Api
No KA
Gubeng
Madiun
Yogyakarta
SANCAKA PAGI
10083
07:00
09:36
11:56
SANCAKA SORE
10085
15:00
17:44
20:22

SANCAKA
Nama Kereta Api
No KA
Yogyakarta
Madiun
Gubeng
SANCAKA PAGI
10084
07:15
09:33
12:13
SANCAKA SORE
10086
16:00
18:14
20:54


TAKSANA
Nama Kereta Api
No KA
Yogyakarta
Purwokerto
Cirebon
Gambir
TAKSANA MALAM
10041
20:00
22:38
01:28
04:06
TAKSANA PAGI
10039
10:00
12:38
14:45
17:34

TAKSANA
Nama Kereta Api
No KA
Gambir
Cirebon
Purwokerto
Yogyakarta
TAKSANA 1
10040
08:45
11:35
13:53
16:28
TAKSANA 2
10042
20:45
23:35
01:55
04:30


Terima Kasih.